Kommande utställning

Stigar och Hav - En utställning om en promenad till havet. Utställningen är ett samskapande projekt där bild, ljud, musik, taktila material och doft blir viktiga i förbindelse med varann. Utställningen 8-9 maj är anpassad till de restriktioner som råder i samband med Covid-19. Maximalt åtta personer åt gången kan vistas i lokalerna. Om du har frågor i samband med ditt besök, vänligen kontakta Tel: 0737-38 01 99. Plats: Göteborgsvägen 89, Mölndal. 11-17 båda dagarna. Välkommen! 

© 2021 All rights reserved