Art In Experience 

Art in Experience öppnar upp möjligheter för samskapande processer där doften vara en del av känslan i en omgivning och förbindelse. Det handlar om en form där doft ej är kommersiell utan istället ingår i konstnärliga sammanhang.
Doft är en mycket väsentlig del i våra upplevelser, och kan vara meningsbärare på flera sätt.

Art in Experience är ständigt under utveckling och verkar i olika processer med konstnärer och kreatörer i olika projekt.

Om

Art In Experience

Kerstin Strömberg är initiativtagare till Art in Experience, som anser att doft i konst inte förekommer speciellt ofta på våra nordliga bredgrader.

Det vi känner till idag om doft och parfymering är oftast kopplat till kända varumärken. Få känner till den faktiska historiken om doft och essenser, och det är något som följt människan i alla tider.

Med Art in Experience önskar Kerstin addera en konstart som fattas oss, och samtidigt visa på att doftkonsten även kan vara icke kommersiell, och vara en del av något mycket större.

Kerstin har gjort flera abstrakta parfymkreationer varav en med internationell premie. Inspiration och utbildning har bidragit till att förstå läran om de olika formerna av doft.

01
02
03
04
05

Blogg

Nyheter & Uppdateringar 

Kontakta mig!

© 2021 All rights reserved