Parfymeri

Ja, det är det en del som drivs i liten skala inom Art in Experience, och än så länge endast för konstnärliga ändamål. Denna höst går det att besöka två olika multisensoriska och samskapande utställningar i Göteborg, där några specialkomponerade dofter ingår som en berättande kraft.
1. Aromlandskap den 2 september – 31 oktober tillsammans med konstnär Mattias Ekerhorn och komponist och ljudkonstnär Leif Jordansson, på Gallery Home Design, Kungsgatan 9A samt
2. En mutisensorisk trilogi om Göteborg den 25 november hos Studiefrämjandet, Falkgatan 7, där komponist och konstnär Leif Jordansson gjort musik och ljud, samt där vissa bilder är fotograferade av art director Michael Selin. För mer info kerstin@artinexperience.com Välkommen!

© 2021 All rights reserved