Stigar & Hav

Stigar och Hav: En utställning om en vandring till havet där bland annat doftskapelser ingår, utan att ha en kommersiell betydelse. Utställningen är ett samskapande projekt där bild, ljud, musik, taktila material och doft blir viktiga i gemensamt uttryck. De olika uttrycken gestaltar en plats i Bohuslän. Platser har en stor mening och en plats är också kulturell.

Utställningen kommer eventuellt att komma tillbaka i en annan version längre fram, likt en berättelse som får en fortsättning.

Art in Experience är ett nyetablerat nätverk som verkar i olika processer med konstnärer och kreatörer i olika projekt, och där doften får ingå som en konstform.

Utställningen den 8-9 maj är anpassad efter de restriktioner som råder i samband med Covid-19. Max 8 personer åt gången kan vistas i lokalerna. Har du frågor i samband med ditt besök någon av dagarna, så ta kontakt på Tel: 0737-38 01 99. Plats: Göteborgsvägen 89, Mölndal. Tid 11-17 båda dagarna. Välkommen!

© 2021 All rights reserved